Georgien Gallery

Info

Tblisi Landsbygd Info

Georgien

Georgien är ett mycket gammalt, men tyvärr outforskat kulturområde; redan 5000 f.kr fanns här de första

tecknen på jordbruk och fast bosättning, men de tidiga kulturern är ofullständigt kända och de arkeologiska

utgrävningarna på ett tidigt stadium. Georgien var aldrig lika svårt utsatt för invasioner som Azerbadzjan

TBILISI

Huvudstad i Georgien, är en av de äldsta städerna i världen. Stadens befolkning är mer än en miljon

människor. Staden grundades under andra halvan av det 5:e århundradet av Kung Vakhtang Gorgasali.

Tbilisi översätts som "en stad med värma källor". Tbilisi ligger i en dal vid Mtkvarifloden. De nya broarna och

strandvägarna höjer stadens skönhet. Tbilisi är härlig med alla gator, alleer, torg, parker och trädgårdar.

Tbilisi är en attraktiv grön stad. Tbilisi är det största industriella och kulturella centret i Georgien. Den har

många museer, bio, teatrar, zoo och cirkus, bibliotek, skolor, institut, Universitet, konservatorien och

vetenskapsakademien.

Fotograf Mikael Röhr

S:t Eriksgatan 104, 113 31  Stockholm

e-post info@bildstallet.se